Areál ledových sportů

Připravujeme pro vás moderní sportovní areál se dvěma ledovými plochami

Curling na obrazovkách ČT.

S blížící se realizací výstavby Areálu ledových sportů v Praze 11 se množí dotazy na charakter provozu areálu a mezi nimi dominují otázky týkající se curlingu. Většinou na ně odpovídá hlavní manažer projektu, Karel Kubeška. Důvodem je nejen fakt, že Karel Kubeška...

Vše připraveno pro zahájení stavby Areálu ledových sportů.

Trvalo to sice více než čtyři roky, ale celý administrativní proces směřující k získání stavebního povolení v právní moci se podařilo úspěšné dokončit. Obrázek pod titulkem ukazuje pouze část dokumentace, kterou bylo třeba vytvořit, uhradit a obhájit před orgány...

Areál ledových sportů podepisuje memoranda o spolupráci.

Management Areálu ledových sportů se dohodl s vedením hokejového klubu HC Olymp na podpisu memoranda o spolupráci. Dokument byl symbolicky podepsán dvacátého prvního srpna 2018, v den padesátého výročí okupace naší republiky armádami Varšavské smlouvy. Zástupci obou...

O projektu

„AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ“ (ALS) je unikátním projektem, který zásadním způsobem ovlivní oblast provozování zimních sportů, které pro svůj rozvoj využívají ledové plochy. Projekt, jenž realizuje společnost AR delta, s.r.o., je cílen nejen do oblasti sportu, ale i do sféry výchovy dětí a mládeže, volnočasových aktivit a podpory zdravého životního stylu.
Příprava projektu započala v roce 2014 a jeho dokončení je plánováno na první pololetí 2020. Areál splňuje nejvyšší nároky kladené na sportovní, společenské a životní prostředí. Ústředním prvkem ALS je hala se dvěma ledovými plochami. Jedna je určena na bruslení a hokej, ve druhé jsou čtyři dráhy na curling.
Výjimečnost Areálu je nejen v jeho komplexnosti, ale zejména ve způsobu jeho plánovaného využití. Areál se nachází v aglomeraci, kde žije téměř sto tisíc lidí a je více než třicet školních i předškolních zařízení, které navštěvuje přes pět tisíc dětí. Tato fakta vedou investora k záměru cílit využití Areálu na školní děti a mládež. Dostatek kapacity bude rovněž využit dospělou populací, a to v celoměstském zásahu.
Jedná se o pilotní projekt sítě specializovaných sportovišť určených přednostně k užívání dětmi a mládeží. Cílem celého konceptu je vytvoření podmínek pro zlepšení a udržení dobré fyzické kondice dětí školního věku. Projekt ale nezapomíná ani na dospělé uživatele, to jest rodiče, seniory a ostatní občany spádových oblastí. Zaměření na ledové sporty má svou logiku jednak v tradici zimních sportů, ale také ve snaze rozšířit možnosti nabídky pohybových aktivit prováděných v příjemném a inspirujícím prostředí. Znamená to, že sice základem projektu jsou ledové plochy, ale ty jsou doplněny o navazující provozy. Především je to odpočinková/klubová/restaurační zóna, která je nekuřácká a bezbariérová, stejně jako celý areál. Dále je to prostor pro fitness, rehabilitaci a fyzioterapii, školící místnost a půjčovna sportovních potřeb spojená s malým obchodem.
Organickou součástí celého sportovního komplexu jsou venkovní sportoviště zahrnující tři revitalizovaná multifunkční hřiště určená pro všechny druhy míčových sportů. Použité povrchy jsou voleny tak, aby byly šetrné k namáhání pohybových aparátů školních dětí a mládeže. Hřiště jsou doplněna o běžeckou rovinku s doběhem a pískovým doskočištěm pro skok daleký. Sportovní aktivity provozované na ledových plochách a k nim přidané míčové sporty a lehkoatletické disciplíny, tvoří dokonalý mix pohybových činností vhodných nejen pro hlavní cílovou skupinu, tedy mládež, ale i pro ostatní občany spadových oblastí, kteří budou moci ve volných časech areál využívat.
Svým charakterem je Areál ledových sportů typickým městským veřejným sportovištěm.

Partneři

Kontakt

AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ (ALS)

ZŠ Ke Kateřinkám
Ke Kateřinkám 1400
Praha 11 - Chodov

Investor

AR delta, s.r.o.
Bohdalecká 25
101 00 Praha 10

IČ: 28430824

Jednatel: Tomáš Kučera

Tomáš Kučera

statutární zástupce

e-mail: tomas.kucera@bf.cz
+420 234 710 313

Karel Kubeška

hlavní manager

e-mail: kubeska@arealls.cz
telefon: 234 710 371

Jaroslav Kropáč

provozní manager

e-mail: kropac@ardelta.cz
telefon: 725 818 656