Historie

Podtržení

Základní škola Ke Kateřinkám byla postavena v roce 1979 a téhož roku došlo rovněž k výstavbě fotbalového hřiště s běžeckým oválem. Bezmála o dvacet let později mohli žáci školy začít využívat víceúčelové hřiště a o pět let později volejbalové hřiště. Doskočiště s rozběhem bylo nákladem 200.000,- Kč postaveno v roce 2000 a škola na něm participovala čtvrtinou nákladů, tedy padesáti tisíci.

Vzhledem k tomu, že v průběhu let nebyly k dispozici finanční prostředky na údržbu, vyjma čištění písku v roce 2008, ocitla se sportoviště ve stavu, ve kterém je jejich používání dětmi na hraně rizika a jejich rekonstrukce či revitalizace pro školu nerentabilní.

Díky iniciativě investorské společnosti AR delta a Městské části Praha 11 mají žáci, studenti, ale i jejich rodiče, po třiceti šesti letech, znovu naději na provozování sportovních aktivit v důstojném, kvalitním a bezpečném prostředí. Zaměření na kombinaci ledových sportů a míčových her vyplývá ze stále větší poptávky po zimních i letních kolektivních sportech a pohybových aktivitách obecně.

Kontakt

AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ (ALS)

ZŠ Ke Kateřinkám
Ke Kateřinkám 1400
Praha 11 - Chodov

Investor

AR delta, a.s.
Bohdalecká 25
101 00 Praha 10

IČ: 28430824

Statutární zástupce: Tomáš Kučera

Tomáš Kučera

místopředseda správní rady

e-mail: tomas.kucera@bf.cz
+420 234 710 313

Karel Kubeška

 

e-mail: kubeska@arealls.cz
telefon: 234 710 371

provozní manager

e-mail: info@ardelta.cz
telefon: 234 710 371