INFO zóna

Podtržení

Pour Féliciter 2022.

Letošní přání štěstí (PF) je v životě Areálu ledových sportů již osmé v pořadí. A po pravdě upřímně věřím, že je posledním, které zastihuje Areál ještě nedokončený. Termín uvedení do provozu je stanoven na konec roku 2022. A zatím se daří předpoklady naplňovat. Druhá...

Připomínka radosti z pohybu.

Krátké  video sestříhané ze záběrů pořízených při sportovním dnu pořádaném společností AR Delta na venkovních multifunkčních sportovištích Areálu ledových sportů, připomíná atmosféru radosti z pohybu a sportovního zápolení. Již za necelý rok bude moci jihoměstská...

Stavba kyne.

Sanace podloží, zhutnění zeminy, vápnění povrchů, vázání výztuže a betonování monolitických stěn objektu, to jsou ty nejdůležitější, právě probíhající stavební činnosti. Areál ledových sportů roste před očima. I naprostý laik si díky postupujícím pracím může udělat...

Anketa.

V rámci „Sportovního dne na konci léta 2021“ proběhla mezi účastníky akce malá anketa. Dotazy se týkaly samotného Areálu ledových sportů, jehož stavba by měla být, v souladu s plánovaným harmonogramem, dokončena na podzim příštího roku. Přesto, že se čtvrtina...

Děti využily poslední letní den ke sportu.

Společnost AR Delta připravila sportovní den pro děti, mládež a veřejnost. Načasování na poslední letní den se ukázalo jako ideální. Počasí přálo a venkovní sportoviště Areálu ledových sportů přivítala stovky účastníků. Dopoledne patřilo formou meziškolního turnaje...

Kontakt

AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ (ALS)

ZŠ Ke Kateřinkám
Ke Kateřinkám 1400
Praha 11 - Chodov

Investor

AR delta, a.s.
Bohdalecká 25
101 00 Praha 10

IČ: 28430824

Statutární zástupce: Tomáš Kučera

Tomáš Kučera

místopředseda správní rady

e-mail: tomas.kucera@bf.cz
+420 234 710 313

Karel Kubeška

 

e-mail: kubeska@arealls.cz
telefon: 234 710 371

provozní manager

e-mail: info@ardelta.cz
telefon: 234 710 371