Jak zajistit návrat mládeže ke sportu? To bylo hlavní téma červnové konference, kterou uspořádal Český olympijský výbor a Asociace krajů České republiky s pomocí společnosti ČEPS. Odpolední program zahrnoval tři panelové diskuze a několik samostatných vystoupení. Úvod zvládli Jiří Kejval (předseda ČOV) a Martin Kuba (hejtman Jihočeského kraje), na které navázal Michal Ježdík (člen ČTA)prezentací plnou varovných čísel, dat a údajů. Ta měla být mobilizačním vstupem do prvního diskuzního bloku. Moderátor Jan Pokorný se pokoušel od Filipa Neussera (předseda NSA), Martina Kuby a Filipa Šumana (místopředseda ČOV) získat konkrétní odpovědi na své otázky. Přes velkou snahu však příliš úspěšný nebyl. V rámci dalšího programu zaznělo několik myšlenek a postřehů, a sice od Michala Zacha (náměstek primátora Olomouckého kraje), který rozkryl financování sportu ve svém regionu, od Víta Šimrala (radní HMP pro sport), který konstatoval, že dokud se nepodaří ze sportu a jeho financování udělat politické téma, nebude to média zajímat, a také od trenéra mládeže Antonína Plachého, který svérázným způsobem upozornil na neřešení trenérské problematiky. Většina přítomných zdůraznila nutnost budování sportovní infrastruktury v blízkosti škol podle severoamerického a skandinávského vzoru. Fungující sportoviště s kvalitními trenéry jsou totiž potřebným základním kamenem systému, který pomůže mládeži i veřejnosti zdravě a spokojeně žít. Areál ledových sportů a jeho provozní schéma zapadá do těchto dobře míněných proklamací s tak překvapivou přesností, že se několikrát zdálo, že diskutující hovoří právě o našem projektu.
foto, zleva: Martin Kuba, Jan Pokorný, Filip Neusser a Filip Šuman