Areál ledových sportů u základní školy Ke Kateřinkám má zelenou, a to doslova. Projekt, který již bezmála dva roky připravuje společnost AR delta, získal podporu Magistrátu hlavního města Prahy. A to ve formě oznámení o kladném stanovisku k dokumentaci EIA, kterou investor pro MHMP zpracoval. Rozsáhlý materiál obsahuje řadu výpočtů, tabulek a šetření, která prokazují zanedbatelný až nulový vliv na znečištění polétavým prachem, hlukem či zplodinami výfukových plynů vyvolanými provozem areálu. Dokumentace rovněž zahrnuje rozbory týkající se vsakování dešťových vod, hospodaření s šedou vodou, informace týkající se chlazení ledových ploch a zejména kompletní bilanci kácení a výsadby nové zeleně. Kladné stanovisko znamená, že projekt nezatěžuje životní prostředí, a že jeho koncept je v souladu se strategií „Smart City“, která by měla v hlavním městě iniciovat moderní pohled na posuzování vhodnosti stavebních záměrů pro veřejnost.

Areál ledových sportů je projekt realizovaný společností AR delta na základě smlouvy o právu stavby. Investorská skupina se rozhodla rozdělit celou realizaci na dvě etapy. V první dojde k revitalizaci venkovních sportovišť (3 multifunkční hřiště pro fotbal, basketbal, volejbal, tenis a florbal). Ve druhé etapě vyroste na školním pozemku Aréna ledových sportů, ve které budou dvě ledové plochy. Jedna pro bruslení, hokej a další ledové sporty, ve druhé budou čtyři curlingové dráhy. Vzhledem k tomu, že areál stavebně přímo navazuje na školu, budou v objektu školící místnost, fitness, odpočinková zóna a restaurace se sportovním režimem. Celý provoz Areálu ledových sportů (ALS) bude zaměřen na mládež a děti. Příprava provozního režimu zahrnuje konferenci organizovanou společností AR delta ve spolupráci s Akademií ledových sportů, která je svolána na 12. října 2016. Při této unikátní příležitosti budou účastníci diskutovat o současném stavu nabídky sportovního vyžití pro mládež, možnostech jejího rozvoje, žádoucím nárůstu kapacit a o systému personálního a technického zajištění.

Více detailů je k dispozici na informačním webu www.arealls.cz.