Běžně říkáme o dnešní mladé generaci, že tráví příliš mnoho času před monitorem počítače, tabletu, notebooku nebo hrami na chytrých telefonech či herních konzolích. I když to žádné relevantní průzkumy nepotvrzují statistickými údaji, je zřejmě pravdou, že reálného pohybu mají děti a mládež opravdu méně než dříve. Problém však může být i v nedostatečné nabídce sportovních aktivit, případně ve vhodnosti a atraktivitě „balení“ této nabídky.

Nejrůznější návrhy, náměty a pokyny, včetně metodických doporučení MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání mapují nezbytné pohybové dovednosti, které by měly děti ve školním věku zvládnout tak, aby s co největší pravděpodobností dokázaly optimálně nastavit svůj budoucí životní styl. Spolu se schopností plavat, lyžovat, bruslit, kopnout do míče či být členem sportovního kolektivu je nutné získat základní stravovací návyky ve smyslu zdravé výživy, rozumět vlastnímu tělu a dodržovat komunikační standardy potřebné pro život ve společnosti.

Nejen klubová sportoviště, ale i běžná veřejná sportovní zařízení jsou více méně zaměřena na výkonnostní sport a na ten zájmový se dostane pouze, když tak říkajíc zbyde čas. Některé sporty to mají s dostupností ještě složitější, například ty, které potřebují pro své provozování ledovou plochu. V Praze připadá na jednu plochu bezmála sto tisíc lidí, a tak není divu, že na veřejné bruslení (pokud je nabízeno) se stojí velké fronty.

S ohledem na to, že příliš mnoho záměrů výstavby zimních stadionů není na pořadu dne, stojí za pozornost plánovaná výstavba Areálu ledových sportů na Praze 11, kterou pod dohledem městské části realizuje soukromý investor. Konkrétně na pozemku základní školy Ke Kateřinkám má do dvou let vyrůst budova se dvěma ledovými plochami. Nahradí tak stávající nefunkční běžecký ovál. Bruslení, hokeji a curlingu se tady bude moci věnovat více než tisíc dětí, které docházejí do tohoto školního komplexu a navíc další stovky dětí a studentů ze škol v okolí. Další volné hodiny budou rezervovány pro veřejnost.

Odskočit si od on-line „gamesky“ na opravdové sportoviště bude tedy tak snadné, jako kliknout myší.