Voda si zaslouží naši pozornost. Před mnoha lety jsme mohli spoléhat na přirozený koloběh vody v přírodě. Dnes to podle všeho už úplně nejde a je třeba přispěchat s pomocí. Pozemek, na kterém roste Areál ledových sportů, vyžaduje po této stránce investici, která vyřeší poněkud nepříznivé přirozené lokální podmínky. Rozmáchlá instalace mamutích vsakovacích galerií nutně a logicky předchází dalším stavebním krokům projektu. Je nezbytné zajistit, aby pozemek byl pod kontrolou, co se týče hospodaření s vodou, ať už ve smyslu ochrany stavby před záplavovými dešti, tak i pro účely zavlažování v případě návratu suchého počasí. Voda, její řízená kumulace a následná rozumná distribuce jsou zkrátka problematikou, která je na pozemku Základní školy Ke Kateřinkám velkoryse řešena tak, aby z provozního hlediska nehrozila žádná neúměrná rizika ať už z nedostatku či přebytku životadárné tekutiny.