Společnost SYNER potřebuje pro svou stavební činnost při výstavbě Areálu ledových sportů elektrický proud. Prvním viditelným výsledkem aktivit na pozemku základní školy Ke Kateřinkám je tedy trafostanice. Ta nejen, že zajistí stavební proud pro období výstavby, ale bude energetickým srdcem celého provozu ALS i v budoucnu. Protože nám záleží na tom, aby neutrpělo životní prostředí a zejména stromy, pro jejichž zdraví bude stavební ruch jistě komplikací, pověřili jsme odbornou firmu, aby zajistila co nejlepší ochranu stávajícího porostu tak, aby nedošlo k poškození stromů. Výsledkem je komfortní bednění, které stromy chrání. Celá stavební činnost je naplánována tak, aby nenarušovala výuku ve třídách, a aby mohla být školními dětmi bezpečně využívána venkovní sportoviště, které společnost AR delta před více než rokem zrekonstruovala, dostavěla a předala škole.