Společnost AR delta už odpočítává poslední dny, které ji dělí od zahájení stavebních prací na výstavbě Areálu ledových sportů (ALS). Probíhá detailní zkoumání terénu včetně značení několika dřevin určených pro kácení, příprava přesazování některých vzrostlých stromů, tedy celkově příprava staveniště pro převzetí stavební firmou. Manažeři společnosti úzkostlivě dbají na doporučení a pokyny týkající se životního prostředí, obsažené v materiálu EIA. Součástí závěrečné fáze přípravy jsou intenzivní konzultace s vedením základní školy týkající se koordinace jednotlivých postupných kroků tak, aby žáci školy prakticky nevnímali stavební ruch, který zakrátko na pozemku nastane. Vše je naplánováno tak, aby byl dodržen termín dokončení, stanovený smlouvou, a sice polovina roku 2020. Venkovní sportoviště, která byla slavnostně předána k užívání základní škole Ke Kateřinkám před více, než rokem se ukládají k zimnímu spánku a jejich zazimování probíhá právě v těchto dnech. Mládež i obyvatelé Jižního Města, kterým byla hřiště volně otevřena v průběhu prázdnin, ocenili vstřícný provozní režim i velmi dobrou kvalitu povrchů, vhodných pro nejrůznější kolektivní sporty. Dokončením celé stavby ALS, která byla rozdělena na dvě, za sebou jdoucí etapy, získají multifunkční hřiště nový významový rozměr. Zkompletují areál, který bude mít charakter sportovního komplexu vhodného nejen pro sportovní aktivity běžné populace, zejména té školou povinné, ale rovněž vyhovujícího nárokům sportovních týmů a klubů na ucelenou formu pohybové přípravy. AR delta již nyní eviduje řadu zájemců o vedení kroužků, kurzů, seminářů či tréninků z řad bývalých sportovců, aktuálních trenérů, koučů a instruktorů. Je to jen důkaz toho, že ledové sporty mají v Čechách obrovskou tradici, a že touha provozovat sporty spojené s klouzavým pohybem po ledové ploše je nezměrná.