Zajištění financování projektu Areál ledových sportů bylo projednáno a schváleno. Tak zněla lakonická zpráva od úvěrového výboru banky, se kterou společnost AR Delta dlouhodobě o poskytnutí úvěru jedná. Relativní strohost byla dána tím, že se jednalo o textovou zprávu odeslanou několik minut po skončení jednání výboru. Email, který následoval, už obsahoval řadu dalších podrobností zahrnujících nejen laskavá adjektiva oceňující kvalitu podkladových materiálů, ale i upřesnění podmínek pro čerpání úvěru ve formě odkazu na dříve projednávané detaily. Z vyjádření banky je patrný opravdový zájem na participaci na projektu, který má veřejné městské parametry a je symbolem velmi současného přístupu municipalit k budování infrastruktury v nejširším slova smyslu.