Zasedání zastupitelstva městské části Praha 11, stejně jako zasedání jiných zastupitelstev, bývají dlouhá, složitá, náročná, někdy dokonce bouřlivá a vypjatá. Občas jsou únavná, vyhrocená, konfrontační a marná. Ale nezřídka kdy jsou také konstruktivní, vstřícná, vtipná, plná důležitých informací, nesnadných rozhodnutí a strategických usnesení. Desátého října tohoto roku proběhlo desáté zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 a důležitým bodem programu bylo projednání vstupu MČ Praha 11 do společnosti AR Delta, a.s. Zastupitelé se rozhodli pro vstup a svůj postoj deklarují v usnesení s číslem 0007/10/Z/2019. Tímto krokem byl do značné míry završen proces, který započal již před více než pěti lety a jehož výsledkem bude městský veřejný sportovní areál funkčně zaměřený na provozování ledových sportů dětmi, školní mládeží a veřejností. PPP projekt Areál ledových sportů spojuje přednosti municipality, to jest stabilitu, odpovědnost a systémovou kontrolu veřejného zájmu s přednostmi privátního subjektu, což jest dynamika a schopnost účinně a ekonomicky racionálně řídit a provozovat. Má ambice být vzorem pro ostatní městské části, které se chystají budovat sportovní komplexy v rámci svých lokalit.