V období pandemie přestalo pravidelně provozovat sport více než třicet procent dětí. Viditelný úbytek zájmu o pohybové aktivity je i u dospělé populace. K těmto trendům, či možná spíše výkyvům se přidávají další okolnosti. Nárůst cen energií neumožňuje sportovním zařízením udržet dřívější ceny pronájmů sportovišť a životní náklady rodin rostou z důvodu inflace. Uvedené faktory jsou významné a nelze je podceňovat, na druhou stranu se zřetelně jedná o přechodný stav, který dříve či později skončí a který nesmí přinést snížení úrovně obecné pohybové gramotnosti v dlouhodobé perspektivě. Areál ledových sportů, jehož výstavba se chýlí k závěru, bude ideálním místem symbolizujícím zastavení nedobrého trendu posledních tří let. Provozní zaměření na veřejnost a školní mládež je dáno mimo jiné umístěním Areálu v husté občanské zástavbě Jižního Města. Široká škála možností, od míčových sportů provozovaných na třech multifunkčních, zrenovovaných sportovištích, přes sprinterskou rovinku a dálkařský sektor, až po dvě ledové plochy určené pro hokej, bruslení, krasobruslení a curling a fitness s navazující odpočinkovou zónou, je přirozenou platformou pro nápravu toho, co bylo zanedbáno. Areál ledových sportů, ve spolupráci s partnery, vytváří novou kvalitu nabídky, kterou ocení zejména Pražané.