Poslední lednový den proběhlo setkání vedení Městské části Praha 11 s občany a jedním z témat, které byly na programu, byl Areál ledových sportů. Logika zařazení tohoto bodu jako prvního v pořadí spočívala v tom, že tentokrát shromáždění proběhlo v jídelně Základní školy Ke Kateřinkám.

Na pozemku této školy má totiž být již na konci tohoto roku uveden do provozu sportovní komplex, jehož dokončená první etapa byla slavnostně předána veřejnosti na podzim 2017. Několik desítek občanů (viz foto) se živě zajímalo o plánovanou programovou náplň areálu, úroveň dopravního zatížení v lokalitě, otevírací dobu, ale také o technologické řešení chlazení a parkování v objektu.

Pozitivní reakce byly především na prezentaci záměru strukturovaných hodin veřejného bruslení, kterých by měl Areál ledových sportů nabízet několik desítek hodin měsíčně. Vzhledem k tomu, že projekt je podporován nejen základní školou, ale i veřejností a místními autoritami, věří investor, že se mu podaří stanovené termíny dodržet.

Areál ledových sportů V Praze 11 je svým charakterem pilotním, respektive vzorovým projektem městských veřejných sportovišť a všemi svými atributy naplňuje přání a cíle formulované v oddílu „sport“ programového prohlášení České vlády, tak jak je nastínil vládní zmocněnec pro problematiku sportu Milan Hnilička.