První etapu výstavby Areálu ledových sportů Na Kateřinkách zahájila společnost AR delta dne 30. března 2017 pokácením dvou lip. Tyto dva stromy ustupují výstavbě běžecké dráhy, která doplní tři multifunkční hřiště a spolu pak vytvoří sportovní komplex určený především pro žáky školy a veřejnost Prahy 11. Investor nahradí pokácené stromy vysazením pětice nových stromů lepší kvality. Většina prací proběhne v letních měsících tak, aby mohli žáci školy hřiště využívat již od nového školního roku. AR delta investuje do výstavby běžecké dráhy s doběhem a pískovým doskočištěm, nových povrchů, oplocení, úpravy terénu a dalších prací přibližně 6 milionů korun.

Druhou etapou bude pak stavba haly se dvěma ledovými plochami. Celý areál, jehož plánovaný provoz je zaměřen na mládež a občany Jižního Města, by měl být dokončen v posledních měsících roku 2018. Vznikne tím unikátní soubor sportovišť, který pokryje požadavky zájemců o sportovní aktivity takřka bez výjimky. Projekt má podporu vedení městské části Praha 11 i jejích zastupitelů. S velkým zájmem a vyjádřenou podporou sledují realizaci projektu i zastřešující sportovní a politické instituce, jako například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český olympijský výbor, Česká unie sportu či Magistrát hlavního města Prahy.