Stavební práce se úspěšně rozebíhají, a kromě instalace stavebních buněk, stanoviště dozoru, nezbytných Toiek a zapíchaných kolíků, se na pozemku objevuje první mechanizace. Aby se na staveniště dostaly větší stroje a následně veškerý stavební materiál je třeba vybudovat nejprve vjezd, který bude mít dostatečné parametry. Tak, jak se hospodský těší na svého prvního hosta a malíř na prvního návštěvníka výstavy, i my jsme se těšili na první bagr, který na našem stavebním pozemku začne vykonávat konkrétní činnost. A už je tu! Mimo staveniště dále probíhají závěrečné práce, které kompletují prováděcí projekt a dílenské výkresy. Současně vzniká pracovní skupina, která má za úkol dotvořit provozní manuál Areálu ledových sportů, který se opírá o základní axiom, a sice zpřístupnění vhodně strukturované nabídky pro mládež a veřejnost v prostředí multifunkčního sportovního areálu.