Dneškem začala fungovat pracovní skupina, která se zabývá nastavením provozu Areálu ledových sportů. Aktivně se do činnosti zapojili zástupci významných institucí, odpovědných za sport, mládež, výchovu, vzdělání či zcela obecně za zlepšení kvality života v dané oblasti. Magistrát hlavního města Prahy, Český olympijský výbor, sportovní svazy a v neposlední řadě městská část Praha 11 ve shodě se ZŠ Ke Kateřinkám, na jejímž pozemku se Areál ledových sportu staví, spojují své schopnosti se snahou vytvořit realizovatelný manuál provozu městského veřejného sportoviště. Ve skupině je například ekonom s velkými zkušenostmi ze sportovního prostředí, pedagogové, trenéři a vychovatelé, dále manažeři, politici a také jedna úspěšná aktuální reprezentantka. Činnost pracovní skupiny bude zahrnovat mimo jiné i setkání s dalšími důležitými subjekty, rodiči a veřejností.
foto, zleva: Petr Králík, František Turek, Zdeněk Vojta, Zuzana Ujhelyiová, Alžběta Baudyšová, Karel Kubeška, Jan Stárek, Jan Létal.