Letošní přání štěstí (PF) je v životě Areálu ledových sportů již osmé v pořadí. A po pravdě upřímně věřím, že je posledním, které zastihuje Areál ještě nedokončený. Termín uvedení do provozu je stanoven na konec roku 2022. A zatím se daří předpoklady naplňovat. Druhá polovina uplynulého roku byla dramatickým zvratem v dynamice stavebních prací zejména po stránce vizuální. Po dlouhé a pečlivé přípravě pozemku, se během několika týdnů zjevila nepřehlédnutelná monolitická betonová konstrukce, která bude záhy doplněna o ocelové a dřevěné střešní systémy, opláštění a další stavební prvky. Pak přijdou na řadu technologické dodávky, venkovní a vnitřní úpravy a finalizace celého projektu. Přání pro nadcházející rok tedy nemůže být jiné, než zdárné dokončení projektu Areálu ledových sportů a jeho uvedení do provozu tak, aby sportující mládež a veřejnost doslova vklouzla a vbruslila do nových, snad lepších časů.