Šéfem Národní sportovní agentury (NSA) byl před pár dny jmenován Filip Neusser, bývalý pozemní hokejista. Slova, která použil při rozhovoru pro Českou televizi, jsou povzbudivá pro projekty týkající se sportu dětí, mládeže a veřejnosti. Systémově by měla přinést větší pozornost školnímu a předškolnímu sportu. V této oblasti je v současnosti velká rezerva, kterou je třeba neodkladně řešit. Stát a společnost dluží školní mládeži, decimované v uplynulém období limitovaným přístupem k pohybovým aktivitám, rychlý a kvalitní restart. Výsledným efektem návratu na sportoviště bude nejen radost v dětských očích, ale i zvýšená imunita a lepší kondice naší mladé generace. Areál ledových sportů (ALS) je po celou dobu existence Národní sportovní agentury v kontaktu s jejím vedením. Některé podněty a návrhy dodané ALS byly agenturou hodnoceny jako podnětné, velmi zajímavé, oprávněné a inspirující. Konkrétní rozměr spolupráce mezi NSA a Areálem ledových sportů bude teprve stanoven, ale následující věty nového kapitána českého sportu znějí slibně a předznamenávají dobré časy.
„Musíme jít do podhoubí, jít do sportu na školách, rozhýbat děti. Pokud to neuděláme teď, budeme čekat dlouho na sportovní úspěchy. A chci dělat i nepopulární rozhodnutí,“ říká Neusser a navazuje: „Hned první den, když jsem nastoupil, jsem chtěl najít v rezervách aspoň malé prostředky na nový program – výzvu na podporu dětí ve školkách.“
zdroj:
foto: Filip Neusser