Na dnešním zasedání pražských zastupitelů byla projednávána celá řada důležitých bodů. Ostrá diskuze se rozhořela například kolem problematiky omezení automobilové dopravy na obou březích Vltavy nebo při hledání formy pomoci jedné z pražských škol při řešení rozpoznané šikany. Pražští zastupitelé napříč politickým spektrem však projevili příkladnou jednotu při hlasování o projektu Areálu ledových sportů (ALS). Jednoznačně podpořili odhodlání MČ Prahy 11 vstoupit do projektu ALS a silou padesáti hlasů PRO (žádný hlas proti) nenechali nikoho na pochybách, že hlavní město podporuje sportování mládeže a veřejnosti. Vít Šimral, radní pro sport a školství, při svém projevu deklaroval i do budoucna stálou podporu projektu Magistrátem HMP a nazval Areál ledových sportů páteřním veřejným městským sportovištěm s celopražskou působností.
foto: HMP a jeho podpora projektu ALS