Jaro se plnou silou přihlásilo o svá práva. Pro nově revitalizovaná hřiště u základní školy Ke Kateřinkám to znamená zahájení „letního“ provozu. Od oficiálního předání hřišť do užívání žákům školy uplynulo už půl roku a počínaje květnem začíná běžný režim, který střídá zimní období, ve kterém byla hřiště uzavřena.

Pravidla pro užívání sportovišť jsou popsána v provozním řádu, který je vyvěšen na každém jednotlivém hřišti a k dispozici je rovněž v budově školy. Přednost vstupu mají děti a mládež, a to v době školní výuky absolutní. Jedno z hřišť má škola k dispozici dokonce neustále, po celý den. Zbývající sportoviště si mohou zájemci pronajmout zejména ve večerních hodinách a o víkendech. Pro sdělení volných časů a podmínek pronájmu je možno psát na email: kropac@ardelta.cz nebo volat na tel. číslo: 725 818 656 (Jaroslav Kropáč).

Samozřejmě všichni nedočkavě vyhlížíme okamžik zahájení stavebních prací na objektu haly se dvěma ledovými plochami. Těžko uvěřitelná délka projednávání všech stupňů dokumentace již přesahuje čtyři roky, po které investor platí nájem pozemku a stará se o údržbu. Některá občanská sdružení vstoupila opakovaně, vždy se stejnými argumenty, do navazujících etap a nezastavila se ani v okamžiku, kdy celý projekt získal kladné osvědčení EIA, potvrzující úspěšné vypořádání všech připomínek týkajících se životního prostředí.

Všichni aktivní občané, kteří si uvědomují, že Praha 11 potřebuje alespoň jedno dokončené sportoviště střední velikosti za poslední čtyři roky, drží projektu palce a věří, že stavební práce započnou co nejdříve.