Slogan „LED VŠEM!“ symbolizuje vše, o co se snažíme již sedmým rokem. Usilujeme o dokončení výstavby Areálu ledových sportů, a to všem myslitelným okolnostem navzdory. Chceme dopřát mladé generaci možnost volby pohybových aktivit. Aby mohl kdokoli pochopit své schopnosti, rozpoznat svůj talent a zorientovat se ve svých tužbách, přáních i obavách, musí mít příležitost a prostor pro jejich otestování. Areál ledových sportů bude takové příležitosti a takový prostor nabízet. Tím naplní obsah sloganu „LED VŠEM!“ a potvrdí své poslání!