Ve středu 12. 10. 2016 hostilo Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře konferenci, která byla cílena na téma sportování školní mládeže v oblasti Jižního Města, zejména městské části Praha 11. Společnost AR delta, prostřednictvím Akademie ledových sportů, pozvala zástupce institucí zastřešujících problematiku mládežnického sportovního života a iniciovala diskuzi se zástupci školních zařízení v uvedeném regionu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český olympijský výbor, Magistrát hlavního města Prahy a zástupci sportů, které potřebují ke svému provozování ledovou plochu, debatovali s řediteli škol a učiteli tělesné výchovy zejména na téma financování, metodické podpory, organizace a způsobu využití budoucích kapacit, jmenovitě Areálu ledových sportů při ZŠ Ke Kateřinkám. Mateřské, základní i střední školy z Jižního Města budou mít možnost svým dětem nabídnout organizované sportovní aktivity v Areálu ledových sportů, jehož výstavbu podporuje Praha 11 i Magistrát hl. m. Prahy. Záměr, který již získal kladné vyjádření k dokumentaci EIA, vítá, kromě výše uvedených institucí, i Česká unie sportu a Národní ústav pro vzdělávání. Nejvíce konferenčního času spotřebovalo téma výuky bruslení a jeho uvažované podoby, a to jednak v rámci školního rozvrhu, tak i formou zájmových kroužků a specializovaných kurzů v době mimo běžný školní rozvrh. Z komentářů přítomných expertů bylo zřejmé, že stále existují administrativní a technické bariéry, které činí proces začlenění dalších hodin pohybových aktivit do školního vzdělávacího programu nesnadno aplikovatelným.

Účastníci konference se snadno shodli na nutnosti opakovat podobná setkání s tím, že řešení celé problematiky vyžaduje aktivní přístup nejen ze strany škol a provozovatele sportovního zařízení, ale i příslušných institucí a odborných orgánů.