Ke dni 21. února 2019 lze s úlevou konstatovat, že byla definitivně ukončena padesát čtyři měsíců trvající přípravná fáze výstavby Areálu ledových sportů (ALS). Ve stejný den byla, předáním pozemku stavební společnosti, zahájena fáze realizační, která má trvat čtrnáct měsíců. Harmonogram říká, že v květnu 2020 by měl začít testovací provoz ALS a několik týdnů poté bude dokončený Areál ledových sportů slavnostně otevřen. Dnešní setkání zástupců investora, stavební firmy, projektantů a reprezentantů vedení Městské části Praha 11 mělo spíše neformální charakter. V kanceláři školy sice proběhlo formální předání staveniště mezi hlavním inženýrem projektu a šéfem stavebního týmu, ale na pozemku zatím čile diskutovali ostatní přítomní. Problematika sportování mládeže ve vazbě na školství je žhavým tématem, do kterého se promítá řada faktorů. Především nutné vybudování dostatečného množství kvalitních sportovišť, snadno přístupných pro děti a mládež, dále odpovídající počet vzdělaných trenérů specializovaných nejen na jednotlivá sportovní odvětví, ale také na konkrétní věkové skupiny. Systém financování, který bude dostatečně transparentní, motivující a administrativně zvládnutelný. K tomu nastavení školních osnov a podpora ze strany učitelů, pedagogických pracovníků a rodičů. Na vyřešení zatím nedotažených „detailů“ (viz výše) máme zmíněných čtrnáct měsíců. V uvedeném termínu sice obohatíme Prahu jen o jeden sportovní komplex, ale zbylou problematiku musíme řešit ve spolupráci s politiky, úředníky, pedagogy, trenéry, rodiči a především s dětmi. Zatím díky všem, kteří jsou na té cestě s námi.

Předání pozemku stavební společnosti.