Jiné slovo, které by popsalo můj dojem z pokračování stavebních prací, než „klenutá“, mě nenapadá. Proti modrému nebi se tyčí, šedomodrá, do široka rozkročená, dominantní ocelová střešní konstrukce. Při pohledu na montáž této masy oceli na monolitickou konstrukci haly č. 1, nebo jak říkáme „hokejovky“, se neubráním obdivu přesné práce odborníků, kteří konstrukci vyrobili a v těchto dnech ji usazují. Každá návštěva staveniště Areálu ledových sportů přináší nové zážitky a viditelný posun stavebních prací. Občané Jižního Města se už mohou těšit na zahájení provozu Areálu v podzimních měsících tohoto roku.