MOTTO: „Příjemnější a obyvatelnější města vznikají z projektů, jež berou ohled na potřeby obyvatel.“ – Martin Barry, krajinný architekt, předseda reSite, konference Smart City Expo, Praha, 6. 12. 2016.

Jižní Město, oblast, ve které žije skoro sto tisíc lidí, nemá jedinou ledovou plochu. Na to, že hokej a bruslení jsou tradičními sportovními aktivitami Čechů po mnoho desetiletí, je to až zarážející fakt. Ve chvíli, kdy na scénu vstupuje soukromý investor a buduje na Praze 11 sportovní areál zaměřený na ledové sporty, se však celkový pohled na úroveň občanské vybavenosti pražanů dostává pod jiný úhel vnímání.

Areál ledových sportů Ke Kateřinkám, který již pomalu směřuje do závěrečné fáze projednávání dokumentací pro druhou etapu výstavby, je pilotním projektem konceptu, který by měl Praze zabezpečit dostatek ledových ploch pro provozování zimních sportů, jako jsou krasobruslení, lední hokej, curling nebo i sledge hokej. Příslušné instituce (MŠMT, MHMP, ČOV, ČUS a sportovní svazy) sledují vývoj projektu se zájmem, vyjadřují svou podporu a aktivně spolupracují na přípravě provozních mechanizmů. Svědčí o tom setkání majitelů a ředitelů školních zařízení Prahy 11 se zástupci uvedených úřadů při příležitosti konání konference o ledových sportech ve vztahu ke školní mládeži, kterou pořádala Akademie ledových sportů. Je zjevné, že se v této oblasti konečně „hýbou ledy“.

Málo a špatně se pohybující mládež, nedostatečný počet hodin TV ve školách, postupné snižování konkurenceschopnosti našich kolektivních sportů v porovnání se světem, málo možností sportovního vyžití pro seniory, to jsou namátkou témata, která se objevují v médiích stále častěji. Řešením nedostatku kapacit pro ty, kteří si libují v pohybu po ledové ploše a snaží se jít ve stopách našich úspěšných olympijských reprezentantů v zimních sportech, bude v budoucnu několik sportovních areálů s ledovými plochami, které by, podle plánu AR delta, měly vyrůst v různých částech Prahy. Základní kámen tohoto systému se právě rodí a jeho domovem je Jižní Město.