Jedním z trenérů bruslení a hokeje bude v Areálu ledových sportů František Turek (foto). Níže jsou jeho odpovědi na několik otázek.

1) Má bruslení a vůbec pohyb po ledové ploše nějaký význam pro sportovní vývoj dětí?

Určitě má. V souladu s rozvojem pohybových dovedností, které se děti během raného dětství učí, je to další možnost jak si je rozšířit. Další pozitivní stránkou je zatížení jiných svalových partií, než které děti běžně používají. Rovněž dochází k nácviku rovnováhy. Pohyb je to zcela úplně jiný, významně zpevňující spodní část těla.

2) Je složité si osvojit základní bruslařské návyky? Jaká cesta k tomu vede?

Z pohledu běžného člověka asi ano. Důležité je, jak k tomu každý přistoupí a bude-li chtít bruslit občas nebo pravidelně.
Cesta k osvojení dobrých bruslařských návyků vede přes všeobecnou přípravu mimo led. Nejdůležitější je nácvik rovnováhy a tu je možno natrénovat v kombinaci postupů zahrnujících tréninky na ledové ploše i mimo ni.

3) V jakém věku je nejlepší začít s hokejem? Je to stejné pro chlapce i pro dívky?

Začít s hokejem je nejlepší v mladším školním věku (od 1. třídy), ale vše záleží na fyzickém a mentálním vývoji dítěte. Doporučuje se rodičům, aby měli zajištěnou lékařskou prohlídku jejich dítěte před vstupem do jakéhokoliv sportu.
V dnešní době už chlapci trénují společně s dívkami a není důvod to nějak omezovat. Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou až v pubertě, kdy chlapci začnou využívat sílu. Dívky disponují lépe vyvinutým citem pro jemný pohyb, a to již v období před pubertou.

4) Jak se díváte na prokazatelně nízkou úroveň pohybových dovedností mládeže? Vidíte nějakou cestu ke zlepšení? A pomocí čeho?

Vše je ovlivněno způsobem dnešního života. Děti se už skoro vůbec přirozeně nepohybují, např. na hřištích, v lese, s rodiči a se společnými kamarády. Mají mnoho omezení při tělocviku ve školách.
Cestu ke zlepšení tohoto neutěšeného stavu vidím ve výstavbách jakýchkoliv nových sportovních zařízení v blízkosti školních zařízení, ať už s podporou státu nebo soukromého sektoru.
Hlavně pomocí změny myšlení už v rodině, na základních školách a celkově ve společnosti vést děti k poznání, že pohyb slouží k tomu, aby jednou měly možnost být zdravé. Toto vše děti přenesou na své potomky. Nástavbou je možnost uspět v oblasti sportu a třeba se dostat až na vrcholovou úroveň.