Především děti a žáci Základní školy Ke Kateřinkám slavili dokončení první etapy výstavby Areálu ledových sportů, do které patří revitalizace tří venkovních sportovišť, výstavba běžecké dráhy se sektorem pro skok daleký a dostavba asfaltové vnitroareálové komunikace.

V rámci odpoledního a podvečerního programu si v posledním říjnovém úterý mládež užívala kromě hřišť také plochu s umělým ledem, která je avízem toho, co bude obsahem druhé etapy výstavby. Dvě kryté ledové plochy, fitness a další nezbytné provozy včetně zón pro odpočinek a relaxaci, jejichž dokončení plánuje společnost AR delta na konec roku 2018.

Ozdobou úterního programu byli četní hosté z nejrůznějších sfér společenského a sportovního života. Kromě dvou curlingových reprezentačních týmů, zástupců paralympijské reprezentace ve sledge hokeji a zlatého olympionika a trojnásobného mistra světa v hokeji Milana Hniličky byla přítomna rovněž primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, náměstek ministra MŠMT pro sport Karel Kovář, starosta m. č. Prahy 11 Petr Jirava, zástupce Českého olympijského výboru Jan Létal a řada dalších.

Nejdůležitějšími účastníky ale byli ti nejmladší v čele se svou ředitelkou Blankou Janečkovou. Bez rozpaků a váhání okamžitě obsadili veškerá sportoviště a snadno vyvrátili zažitou představu, že děti sportovat příliš nechtějí a raději někde sedí s mobily v ruce.