Pour Féliciter 2022.

Pour Féliciter 2022.

Letošní přání štěstí (PF) je v životě Areálu ledových sportů již osmé v pořadí. A po pravdě upřímně věřím, že je posledním, které zastihuje Areál ještě nedokončený. Termín uvedení do provozu je stanoven na konec roku 2022. A zatím se daří předpoklady naplňovat. Druhá...
Připomínka radosti z pohybu.

Připomínka radosti z pohybu.

Krátké  video sestříhané ze záběrů pořízených při sportovním dnu pořádaném společností AR Delta na venkovních multifunkčních sportovištích Areálu ledových sportů, připomíná atmosféru radosti z pohybu a sportovního zápolení. Již za necelý rok bude moci jihoměstská...
Stavba kyne.

Stavba kyne.

Sanace podloží, zhutnění zeminy, vápnění povrchů, vázání výztuže a betonování monolitických stěn objektu, to jsou ty nejdůležitější, právě probíhající stavební činnosti. Areál ledových sportů roste před očima. I naprostý laik si díky postupujícím pracím může udělat...
Anketa.

Anketa.

V rámci „Sportovního dne na konci léta 2021“ proběhla mezi účastníky akce malá anketa. Dotazy se týkaly samotného Areálu ledových sportů, jehož stavba by měla být, v souladu s plánovaným harmonogramem, dokončena na podzim příštího roku. Přesto, že se čtvrtina...
Děti využily poslední letní den ke sportu.

Děti využily poslední letní den ke sportu.

Společnost AR Delta připravila sportovní den pro děti, mládež a veřejnost. Načasování na poslední letní den se ukázalo jako ideální. Počasí přálo a venkovní sportoviště Areálu ledových sportů přivítala stovky účastníků. Dopoledne patřilo formou meziškolního turnaje...