Management Areálu ledových sportů se dohodl s vedením hokejového klubu HC Olymp na podpisu memoranda o spolupráci. Dokument byl symbolicky podepsán dvacátého prvního srpna 2018, v den padesátého výročí okupace naší republiky armádami Varšavské smlouvy. Zástupci obou subjektů vyjadřují v memorandu vůli a ochotu spolupracovat na projektech směřujících k popularizaci sportu mezi dětmi a mládeží. Cílem společných aktivit má být propojení vrcholového, výkonnostního, zájmového a rekreačního sportu s důrazem na etické hodnoty a výchovu mladé generace. Areál ledových sportů, zastoupený společností AR delta, s.r.o., již v minulosti dojednal několik memorand o spolupráci. Jedním z partnerů se stalo například švédské curlingové gymnázium v Harnosandu. Díky sjednaným podmínkám by měli mít mladí čeští a švédští curleři možnost výměnných pobytů zaměřených na sport a vzdělání. Základní obrysy spolupráce jsou rovněž narýsovány v oblasti zajištění ubytovacích kapacit. Tady je podepsáno memorandum s významným jihopražským hotelem a smyslem této spolupráce je bezproblémové a funkční ubytování v případě meziškolních turnajů v hokeji či při soutěžích mladých krasobruslařek či krasobruslařů. Koordinované kroky společné s Areálem budou rovněž činit pražští sledge hokejisté, kteří projevili zájem mít v Areálu ledových sportů svou tréninkovou základnu. Deklarovaným záměrem je v tomto případě propojení sportu mladých se sportem zdravotně hendikepovaných, a to způsobem, který obohacuje, inspiruje a stimuluje zároveň.