V úterý odpoledne sedím v ředitelně školy, což je historicky místo, kde jsem se jako školou povinné dítě nikdy nechtěl ocitnout. Dnes je to jiné. Jsem tu rád. Ptám se ředitelky školy na Areál ledových sportů. „Od roku 2002 se opakovaně řeší záměr postavit na místě našeho chátrajícího a málo využívaného fotbalového hřiště zimní stadión“, říká Blanka Janečková, ředitelka jihoměstské základní školy v ulici Ke Kateřinkám. „Dřívější developeři nikdy nebyli ochotni investovat vlastní prostředky a úsilí do venkovních hřišť pro naše žáky, jejich projekty byly megalomanské a k životnímu prostředí neohleduplné. Navíc neuměli vyřešit problematiku pozemků. Až v roce 2014 přišla společnost AR Delta s přiměřeně dimenzovaným projektem na dvě ledové plochy a s příslibem renovace a dostavby našich hřišť.“, dodává. Tři multifunkční hřiště investor na své náklady (cca 6,5 mil. Kč) zrenovoval, dobudoval a předal škole k užívání v listopadu 2017. Dvě ledové plochy a nezbytné zázemí budou dokončeny na jaře 2020. Od té chvíle budou sloužit především mládeži a veřejnosti Prahy 11. Provozovatel garantuje hodiny bruslení zdarma pro žáky školy, ale také řadu hodin veřejného bruslení pro nejrůznější kategorie včetně rodičů s dětmi nebo seniorů. „Starší děti méně sportují a my je chceme aktivovat.“, rozvíjí své úvahy o budoucnosti ředitelka. „Zařadíme bruslení do školního vzdělávacího programu tak, aby čtvrťáci a starší mohli bruslit v hodinách tělocviku a samozřejmě uvítáme možnost rozvoje těchto dovedností formou kroužků, akademií a příměstských táborů. Moc se těšíme, až se to konečně rozběhne.“, uzavírá Blanka Janečková. Z ampliónu se ozve pár taktů rockové hudby. Tázavě zvedám obočí. „To je zvonění. Žáci si vybrali.“, usmívá se ředitelka.
ptal se Karel Kubeška, foto: Blanka Janečková