Zdálo by se, že to co není vidět, není důležité, nehraje žádnou roli a nestojí vlastně ani za řeč. Jsou ale lidské činnosti, mezi které patří jednoznačně stavební práce, ve kterých zmíněné tvrzení vůbec neplatí a úplný opak je pravdou. Svislá potrubí, vsakovací galerie, pokládka ležatých kanalizačních sítí, drenáže, revizní šachty, úprava vjezdu, instalace trubek pro optické kabely a další, to jsou namátkou některé z nezbytných součástí stavebního procesu, bez kterých se kvalitní založení budovy neobejde. Všechny tyto činnosti probíhají pod úrovní terénu (takzvané stavební nuly) a po jejich dokončení bude přistoupeno k realizaci další etapy výstavby. Areál ledových sportů má založení opravdu solidní.
obrázek: jedna z revizních šachet